Eenstemmigheid van ouders en verzorgers van kinderen met ADHD. De ouders dienen in hun benadering van het hyperactieve kind op één lijn te zitten. Dit geeft duidelijkheid aan het kind, die anders de ouders tegen elkaar uit zal proberen te spelen. Vader en moeder moeten laten merken dat ze achter de benadering van de ander staat als deze het kind toespreekt of straft. Ben je het niet met je partner eens? Bespreek dit dan om een moment dat jullie kind niet in de buurt is. Desnoods ’s avonds laat.