Voor iedereen die psychische problemen heeft gehad of nog steeds heeft.

Stichting Pandora zet zich in voor iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad. De ervaringen van mensen zelf zijn de basis voor al haar acties. Stichting Pandora is een onafhankelijke organisatie en ontvangt geen subsidie of sponsorgelden van de farmaceutische industrie.

http://www.stichtingpandora.nl/jcms/