Jeugdprofessionals die in de jeugdhulp en jeugdbescherming werken, treffen vaak kinderen en jongeren met verschillende problemen van sociale, emotionele en gedragsmatige aard. ADHD kan daar deel van uitmaken. Daarom is er nu de Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Met behulp van deze richtlijn gaat de jeugdprofessional na welke betekenis dit heeft voor de verdere behandeling of begeleiding. De Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming is de veertiende richtlijn die voor jeugdprofessionals is ontwikkeld.

Beschrijvende ADHD diagnose
ADHD is een beschrijvende diagnose: een diagnose die wordt gesteld als een kind of jongere de daarbij behorende verschijnselen vertoont. Het is aannemelijk dat bij veel kinderen en jongeren ADHD een extreme variant is van normaal gedrag. We spreken mogelijk pas van ADHD wanneer iemand langere tijd, in verschillende situaties en al voor de leeftijd van twaalf jaar hyperactief en impulsief gedrag en/of problemen in de aandacht en concentratie vertoont én daardoor ernstige belemmeringen ondervindt. Het is belangrijk dat jeugdprofessionals beseffen dat kinderen en jongeren ook bij lichtere varianten van overmatige activiteit en/of snel afgeleid zijn, kunnen profiteren van goede uitleg en advies. Benut de principes uit deze richtlijn dus ook bij maatwerk aan die jeugdigen en hun omgeving.

Aandacht voor omgeving
ADHD verwijst naar kenmerken van het kind of de jongere. Wanneer een kind of jongere op grond van zijn aanleg het risico loopt ADHD te ontwikkelen zullen factoren in de omgeving mede bepalen in hoeverre dit daadwerkelijk gebeurt. Daarom besteedt deze richtlijn veel aandacht aan de directe omgeving, zoals het gezin en de school. Ook omdat die de gevolgen van problematisch gedrag ervaren.

Aandacht voor psychosociale interventies
Over de-medicalisering bij ADHD is momenteel een stevig maatschappelijk debat gaande. De werkgroep die deze richtlijn heeft opgesteld, heeft getracht rekening te houden met de verschillende gezichtspunten. Het inzetten van psychosociale interventies krijgt ruime aandacht in de richtlijn.

Psycho-educatie
Begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met ADHD start in alle leeftijdscategorie√ęn met uitgebreide psychoeducatie aan ouders. En in de meeste gevallen ook aan de jeugdige zelf. Je bespreekt de kenmerken van ADHD, het beloop van ADHD, andere stoornissen en problemen die vaak samengaan met ADHD en je staat stil bij de behandel- en begeleidingsmogelijkheden. Ook geef je aandacht aan de gevolgen van ADHD voor het functioneren thuis en op school.

bron ggznieuws