ADHD boek Overprikkeling voorkomen geschreven door Barbara de Leeuw is een leerzaam boek voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD. Onderstaand de samenvatting van overprikkeling voorkomen. Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend.

Overprikkeling


Overprikkeling voorkomen is een nieuwe methodiek die zeer praktisch toepasbaar is. Met behulp van de methodiek kunnen overgevoelige mensen zelf signalen en symptomen van overprikkeling herkennen en traceren. Daarna kunnen de diverse vormen van overprikkeling worden aangepakt door daar adequaat op te reageren.

Inhoud Overprikkeling voorkomen


Na een verhelderende theorie over de prikkelverwerking en waarneming bij autisme wordt door middel van tips en oefeningen uitgelegd welke stappen er noodzakelijk zijn voor het voorkomen van overprikkeling. De methodiek is stapsgewijs opgebouwd en kan mensen met overgevoeligheid voor prikkels leren hier beter mee om te gaan. Uiteraard is dit boek ook zeer geschikt voor coaches en begeleiders die mensen extra goed kunnen helpen beter om te gaan met hun overprikkelende klachten en reacties. Barbara de Leeuw is autismecoach en pedagoog en werkt vanuit haar praktijk Praktisch Autisme voornamelijk met (jong)volwassenen met ASS/AD(H)D. Zelf heeft zij PDD-NOS en ADHD.

Recensies Overprikkeling voorkomen


Mensen met een autistische stoornis (ASS) en mensen met AD(H)D zijn gevoeliger voor de prikkels uit hun omgeving dan anderen. Overprikkeling kan leiden tot ernstige driftbuien, emotionele, sociale en lichamelijke problemen. De auteur, pedagoog en autismecoach, ontwikkelde voor deze mensen een training om beter om te gaan met prikkelovergevoeligheid, waarop dit boek is gebaseerd. Het is een praktische gids om overprikkeling te voorkomen. Na een theoretische inleiding over zintuiglijke waarneming, gedrag en (over)prikkeling wordt stapsgewijs beschreven hoe iemand de signalen die aan overprikkeling voorafgaan bijtijds kan herkennen en daardoor ernstige gevolgen kan voorkomen. Hulpmiddel daarbij is het werkboek uit het tweede deel van dit boek. Het boek bevat ook andere hulpmiddelen, zoals vragenlijsten, planningsvoorbeelden, praktische tips en een lijst van applicaties voor smartphone en iPhone. Een bruikbaar en overzichtelijk zelfhulpboek, waarmee vooral direct betrokkenen meer inzicht kunnen krijgen in hun problematiek. Daarnaast is het boek ook interessant voor coaches en begeleiders van mensen met prikkelovergevoeligheid.

bron bol