Wat is VWS? Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken.

Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Organisatie

Contact met VWS

Diensten en instellingen

Bezwaarschriften VWS

Wob-verzoeken bij VWS

Meldingenregister ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapporten ministerie van VWS

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport