Kinderen met ADHD of ernstige psychiatrische problemen belanden steeds minder vaak in de behandelkliniek. In plaats daarvan worden ze steeds vaker thuis geholpen door ambulante hulpverleners.

Dat blijkt uit cijfers van Karakter, de Radboudumc-behandelaar van psychiatrische patiënten tot en met 18 jaar. In 2015 brachten kinderen gezamenlijk nog maar 24.000 dagen door in een van de tien klinieken in de regio. In 2014 waren dit 30.000 dagen, in 2013 34.000. Nog maar een paar jaar geleden was opname bijna standaard.

Behandelen van kinderen met ADHD
Ook het aantal verblijfsdagen zonder overnachting daalde sterk: van 20.000 in 2014 naar 11.000 vorig jaar. „We zetten steeds meer in op het behandelen van kinderen in de thuissituatie", stelt beleidsadviseur Jos Peters van Karakter. „Niet als bezuiniging, maar omdat de resultaten beter zijn."

Hulpverlening moet sneller
Hulp in de omgeving, waar de handreikingen direct moeten worden toegepast, is niet alleen effectiever, maar ook sneller. „De behandeltijd is gehalveerd. Cliënten kunnen de hulp direct toepassen in de omgeving waar die nodig is." Gaat het thuis toch mis, dan bestaat de mogelijkheid alsnog voor opname. „In dat geval nemen we vaak zowel het kind op als de ouders, zo nodig 24 uur per dag", zegt Peters.

Virtuele hulp stijgt
Tegenover de daling van het aantal opnamedagen staat een verdrievoudiging van het aantal contacten per computer in een jaar tijd: 1.200 in 2014 tegenover 3.600 in 2015. Peters: „Dan moet je denken aan vragen van ouders per email aan de behandelaar of bijvoorbeeld therapeutische games."

Het aantal medewerkers bij Karakter is gelijk gebleven. 40 procent van de patiënten heeft autistische stoornissen, 30 procent kampt met ernstige ADHD. De overige behandelingen zijn voor stemmings- en angststoornissen en psychische schade opgelopen in de kindertijd.