Hallo allemaal. Wij zijn nieuw op dit forum. Wij zijn de ouders en onze zoon van ruim 8. Bijna 2 jaar geleden is onze zoon gediagnosticeerd  met forse ADHD.
Vanaf 1jarige leeftijd viel zijn gedrag ons al op. Altijd weglopen, niet (willen) luisteren, geen geduld hebben om met speelgoed te spelen, altijd de (meest bizarre) grenzen opzoeken en nog meer. Naarmate onze zoon ouder wordt kunnen wij nog niet zeggen dat het beter wordt. Sinds hij op school zit gaat het helaas ook nog niet soepel. In groep 1 en 2 vond hij het heel lastig om op zijn stoel te zitten. Hij was altiid in de weer. Zijn juf toentertijd heeft 1 keer gevraagd of het misschien zou kunnen dat hij ADHD zou hebben. Natuurlijk dachten wij daar ook wel eens aan, maar net als vele anderen wilden wij onze zoon (nog geen) stempel geven. Hij zit momenteel in groep 5 en is niet eerder blijven zitten. Wel lopen we al sinds het begin van groep 3 aan tegen het feit dat hij moeilijk mee kan komen. Hij heeft veel individuele aandacht nodig en moet constant worden aangespoord om aan het werk te gaan. Hij weet meer dan dat hij doet voorkomen. Hij heeft ook een intelligentietest afgelegd en blijkt een harmonisch gemiddeld profiel te hebben. Sinds onze zoon gediagnosticerd is zijn we begonnen met medicatie. Eerst de methylfenidaat kortwerkend. 
De rebound was geen doen en zijn we overgestapt op de langwerkende variant van 54 mg icm met risperidon 2x 0,5mg. Na vele controles heeft dit medicijn nog niet het ' gewenste' effect bereikt. Onze zoon laat nog vele pieken en dalen zien. We weten dat het natuurlijk niet te genezen is, maar we hopen voor hem, zijn zusjes en onszelf dat hij in wat rustiger vaarwater terecht komt.

Door die pieken en dalen hebben we vorig jaar dexamfetamine geprobeerd. Hier zijn we na 2 weken weer mee gestopt, het gedrag van onze zoon werd nog sterker negatief beinvloed. Toen weer terug gevallen op de methylfenidaat 54 mg. Daarna hebben we een tijdke pure cbd olie geprobeerd, maar dit werkte totaal niet. 
Nu zijn we sinds 9 februari van dit jaar overgestapt op de Strattera. Hij slikt nu 40 mg icm met 18 mg methylfenidaat (dit bouwen we af) en 2x 0,5 risperidon. We merken momenteel nog niet zoveel verschil ten oozichte van de methylfenidaat. Helaas vindt onze zoon het heel lastig aan te geven wat hij voelt en of hij verschil merkt.

1 ding is zeker: hij heeft mwdicatie nodig om te kunnen functioneren. We hadden het liever niet gehad, maar zonder medicatie is het verschrikkelijk voor hem. Zoveel onrust.

We hebben ouderbegeleiding georobeerd, maar hij is niet te triggeren. Hij is haast niet gevoelig voor gedragskaarten en beloningssystemen. Positieve of negatieve benadering, hij luistert naar geen van beiden. Voor ons als ouders is het best zwaar, mijn man is makkelijker dan ik. Ik probeer (en dat lukt in 95% van de tijd) constant duidelijkhwid, structuur en regelmaat te bieden. Alles gebeurt vanuit kaders, omdat het anders voor onze zoon lastig omschakelen is. Mijn man vind dat allemaal minder noodzakelijk en wil onze zoon eerder te vriend houden. Wil ik ook, maar daar is hij momenteel niet mee geholpen. Zolang we liefdevol blijven opvoeden naast alle structuur, daar gaat het om. 

Wie heeft ervaring met methylfenidaat en strattera en wat waren de positieve effecten van het ene medicijn tegenover het andere? Bedankt alvast!