Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie publiceren artikelen over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en hun behandelaars.

http://blogs.kenniscentrum-kjp.nl/categorie/adhd-add