Balans Digitaal
Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Perspectief voor ieder kind, dat is waar we voor staan.

www.balansdigitaal.nl/over-balans/


Social verzekeringsbank
SVB voor het aanvragen van dubbele kinderbijslag. Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg


Het CAK
Medicijnen mee nemen naar het buitenland met Schengenverklaring:

Voor de meeste medicatie voldoet een medicijnpaspoort, dit kun je zo bij de huisarts laten uitdraaien.

Voor medicatie die onder de opiumwet vallen zoals medicijnen die werkzame stof methylfenidaat bevatten heb je een zogenaamde Schengenverklaring nodig.

Deze verklaring moet je uiterlijk vier weken voor vertrek aanvragen en is 30 dagen geldig vanaf je vertrek.

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-7-schengenverklaring


Per Saldo
Per Saldo: belangenvereniging voor volwassenen en kinderen met een PGB. Misschien heeft jouw kind recht op een Persoons Gebonden Budget, een zogenaamd PGB. Hiermee kan jij extra begeleiding voor jouw kind inhuren.

http://www.persaldo.nl/


Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
Het kenniscentrum kinderen en jeugdpsychiatrie helpen jongeren met AD(H)D en ouders van kinderen met ADHD. Deze instelling voorziet mensen van betrouwbare kennis over ADHD en zijn eigenaar van het populaire en bekende platform Brainwiki.

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/adhd/