Een sterke en goede psychische gezondheid is niet vanzelfsprekend. Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in zijn directe omgeving, te maken met psychische problemen. De gevolgen van psychische problemen kunnen van tijdelijke aard zijn, maar ook langdurig en ingrijpend. Langdurige en ingrijpende gevolgen hebben een grote impact op de samenleving: mensen raken uit het arbeidsproces of zijn thuis en op het werk verminderd inzetbaar.

http://www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer