De firma Eurocept heeft dexamfetamine (5mg) geregistreerd onder de merknaam Amfexa, waardoor sinds 1 mei de goedkopere apotheekbereiding niet meer mag worden (door-)geleverd. De politiek en zorgverzekeraars maken de chaos compleet met veel onduidelijkheid over de vergoeding en laten momenteel een grote groep mensen in de kou staan.

Om hier iets aan te doen, is er een burgerinitiatief gestart (door de campagne Dure D€x? Niet zo Flex!). Morgen, 1 juni, zal deze petitie aan de Tweede Kamer worden overhandigt, en eigenlijk moet hij dan 40.000 handtekeningen hebben. Op het moment zijn er bijna 30.000. Daarom wil ik jullie allemaal oproepen om de petitie te tekenen op www.dexamfetamine.nl en hem te delen met zo veel mogelijk mensen.