Het boek ADHD een positieve benadering is geschreven door Heleen Ramaekers & Peter Ramaekers. Kijk wie iemand kan worden en accepteer ook zoals die persoon nu is!


Proef de potentie... voel de veelzijdigheid... Vind de talenten en ontwikkel deze. Dat is vooral de insteek van dit boek. Een uniek verslag waarin beide schrijvers laten zien wat je met een positieve benadering kunt bereiken. Een aanvulling op en verdieping van de hedendaagse praktijk.

Hoe meer ons gedrag afwijkt van een ┬┤norm┬┤, hoe moeilijker het voor de meeste mensen is om hier het positieve van in te zien. Een extra uitdaging voor de ouders met een kind dat bijvoorbeeld AD(H)D heeft.

Een kind (en volwassene) met AD(H)D heeft een extra horde te nemen: door zijn andere wijze van waarnemen kan deze aanpassing aan de opgelegde norm een frustrerende, tijdrovende, en soms een bijna onmogelijke opgave lijken. Daarom in dit boek de focus op de positieve eigenschappen van iemand met AD(H)D, en hoe deze talenten, gaven en vermogens te benutten, als brandpunt.

https://www.bol.com/nl/p/add-een-positieve-benadering/9200000059512398/?suggestionType=browse