Samenvatting van het boek ADHD vrouwen - het boek ADHD bij vrouwen is geschreven door specialisten op het gebied van ADHD en staat onder redactie van Quinn en Nadeau. Dat maakt het tot een onmisbare informatiebron voor iedereen die, al dan niet beroepsmatig, geïnteresseerd is in het gebied van ADHD bij volwassenen. Er komen onderwerpen aan bod die zeer specifiek zijn voor vrouwen en die voorheen nog weinig aandacht hebben gekregen.

Zo bepleiten sommige auteurs dat het noodzakelijk is om de diagnostische criteria van de DSM-IV met het oog op sekseverschillen te herzien en gaan anderen in op de grote invloed van hormonen op vrouwen met ADHD.

Daarnaast komt onder andere het gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap aan de orde en wordt uitgebreid ingegaan op comorbide aandoeningen die ADHD bij vrouwen vaak maskeren. In dit boek wordt ook een gestructureerde vragenlijst beschreven, de Self Assessment Symptom Inventory voor vrouwen (SASI). Dit instrument stelt therapeuten in staat om belangrijke seksespecifieke aspecten te onderscheiden die van belang zijn voor de diagnose.

Dit boek is van onschatbare waarde voor clinici bij het stellen van de diagnose en het behandelen van vrouwen met ADHD.

Patricia Quinn en Kathleen Nadeau zijn medeoprichters van het National Center for Gender Issues and ADHD in de Verenigde Staten.