Waarom stoppen met mensen met ADHD medicijnen? 16 redenen van stoppen met medicatie. In een anoniem onderzoek dat gedaan is hebben we voor deze vraag meerdere opties gegeven en vervolgens ook de kans gegeven om zelf een verklaring te geven. Deze antwoorden hebben we uiteindelijk over bepaalde namen verdeeld. Op volgorde van meest gekozen naar minst gekozen waren dit onze resultaten: 
- Vervelende bijwerkingen
- weinig/geen effectiviteit
- gaat enthousiasme en dergelijke tegen (dof/uitvlakking)
- kan zonder medicatie en is niet meer nodig
- agressiviteit/tegeneffect/depressiviteit
- kinderwens/zwangerschap
- te duur, 
- te vaak pillen slikken niet fijn
- geen regelmaat vinden/blijven vergeten
- ander medicijn werkte beter
- te lang- of kortwerkend
- uitproberen hoe het gaat zonder medicatie
- andere manier gevonden voor het verhelpen van ADHD-symptomen
- op advies
- alleen op bepaalde momenten nodig 
- ADHD medicatie niet meer verkrijgbaar.  

In onze hypothese stelden wij dat waarschijnlijk de bijwerkingen en slechte effectiviteit van de medicatie de voornaamste verklaringen zouden zijn voor het stoppen met medicatie. Dit klopte. Het allergrootste deel van de mensen is (mede) door vervelende bijwerkingen gestopt met zijn/haar medicijn. Daarna is de grootste groep mensen gestopt met het medicijn vanwege het feit dat het niet goed of helemaal niet functioneel was, dus niet (goed) de ADHD-symptomen tegenging. Dit kwam dus overeen met onze hypothese.

Ook wilden we weten hoe groot de groep was met mensen die aan mentale coaching deed en daarom besloot te stoppen met medicatie. Uit onze resultaten bleek dat het grootste deel van onze onderzoeksgroep kiest er dus voor om door te gaan met medicatie, ondanks de mentale coaching waar ze aan doen of deden. Een reden hiervoor kan zijn, dat zij een dubbel effect willen, omdat bijvoorbeeld medicatie alleen niet genoeg helpt, of juist mentale coaching alleen. Daarna is de grootste groep, de mensen die overwegen een lagere dosis te nemen of hun medicatie minder in te nemen. Bij hun heeft de mentale coaching waarschijnlijk meer effect (gehad). De kleinste groep besluit of had besloten helemaal te stoppen met medicatie. 

De overige mensen, die het nog niet weten, wachten misschien nog op advies van een arts of van naasten, om te beslissen wat het best is. Het kan ook zijn dat zij pas net begonnen waren aan de mentale coaching, zodra ze de enquête invulden, en zij nog niet weten of de mentale coaching, alleen, genoeg effect heeft.