Ritalin

Ritalin is een medicijnen merknaam dat wordt voorgeschreven bij ADHD. De werkzame stof in Ritalin is methylphenidaat.