ADHD blog.nl Forum

Het grootste ADHD forum van Nederland voor ouders van kinderen met ADHD, volwassenen met ADHD en ADHD deskundigen. Stel vragen, schrijf ervaringen, help elkaar, geef antwoorden en deel met elkaar bruikbare en handige informatie over ADHD.

Leaderboard Afgelopen maand
Lid
1. @suzanneandriessen 27
2. @frederiekeboom 20
3. @nicolehoogenboom 18
4. @allard 12
5. @evanh 11
6. @ileufgen 11
7. @denisevdp 7
8. @femkesusanna 7
9. @elviragrabijn 5
10. @kathleenalders 4