ADHD blog.nl Forum

Het grootste ADHD forum van Nederland voor ouders van kinderen met ADHD, volwassenen met ADHD, deskundigen en coaches. Stel vragen, schrijf ervaringen, help elkaar, geef antwoorden en deel met elkaar bruikbare en handige informatie over ADHD.

Leaderboard Afgelopen maand
Lid
1. @coenoldebijvank 126
2. @ingevanwestenbrugge2 88
3. @nicolehoogenboom 41
4. @danillemoerman 38
5. @renelijten 31
6. @evanh 23
7. @cristo 22
8. @natasjasmit 19
9. @jessicavanuffelen 18
10. @natasjadebruin 18